Readings for Hannukah 5781

Hannukah (Day 1) / חֲנוּכָּה: ב׳ נֵרוֹת
Friday, 11 December 2020 / 25 Kislev 5781
Torah Portion: Numbers 7:1-7:17
1: Numbers 7:1-11
2: Numbers 7:12-14
3: Numbers 7:15-17

Hannukah (Day 2) / חֲנוּכָּה: ג׳ נֵרוֹת
Saturday, 12 December 2020 / 26 Kislev 5781
Torah Portion: Genesis 37:1-40:23
1: Genesis 37:1-11 (11 p'sukim)
2: Genesis 37:12-22 (11 p'sukim)
3: Genesis 37:23-36 (14 p'sukim)
4: Genesis 38:1-30 (30 p'sukim)
5: Genesis 39:1-6 (6 p'sukim)
6: Genesis 39:7-23 (17 p'sukim)
7: Genesis 40:1-23 (23 p'sukim)
maf:1 Numbers 7:18-29
Haftarah2: Zechariah 2:14-4:7

Hannukah (Day 3) / חֲנוּכָּה: ד׳ נֵרוֹת
Sunday, 13 December 2020 / 27 Kislev 5781
Torah Portion: Numbers 7:24-7:35
1: Numbers 7:24-26
2: Numbers 7:27-29
3: Numbers 7:30-35

Hannukah (Day 4) / חֲנוּכָּה: ה׳ נֵרוֹת
Monday, 14 December 2020 / 28 Kislev 5781
Torah Portion: Numbers 7:30-7:41
1: Numbers 7:30-32
2: Numbers 7:33-35
3: Numbers 7:36-41

Hannukah (Day 5) / חֲנוּכָּה: ו׳ נֵרוֹת
Tuesday, 15 December 2020 / 29 Kislev 5781
Torah Portion: Numbers 7:36-7:47
1: Numbers 7:36-38
2: Numbers 7:39-41
3: Numbers 7:42-47

Hannukah (Day 6) / חֲנוּכָּה: ז׳ נֵרוֹת
Wednesday, 16 December 2020 / 1 Tevet 5781
Torah Portion: Numbers 28:1-28:15; 7:42-7:47
1: Numbers 28:1-5
2: Numbers 28:6-10
3: Numbers 28:11-15
maf: Numbers 7:42-47

Hannukah (Day 7) / חֲנוּכָּה: ח׳ נֵרוֹת
Thursday, 17 December 2020 / 2 Tevet 5781
Torah Portion: Numbers 7:48-7:59
1: Numbers 7:48-50
2: Numbers 7:51-53
3: Numbers 7:54-59

Hannukah (Day 8) / חֲנוּכָּה: יוֹם ח׳
Friday, 18 December 2020 / 3 Tevet 5781
Torah Portion: Numbers 7:54-8:4
1: Numbers 7:54-56
2: Numbers 7:57-59
3: Numbers 7:60-8:4


x
4HK Books